Packen


Clan: yoha
CurveFever profile:packen
Member age:2180.74 Days
Profile views:270
Last login:2177 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

Show all

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
DAYM vs yoha  7 - 10 3v3 29.01.15 12:25
yoha vs HTR  0 - 10 3v3 01.09.14 09:04
? vs yoha 10 - 8 2v2 31.08.14 20:57
? vs yoha 10 - 5 2v2 31.08.14 20:48
yoha vs ?  2 - 10 2v2 31.08.14 20:16
yoha vs ? 10 - 5 3v3 29.08.14 09:58
? vs yoha 10 - 2 3v3 29.08.14 09:20
yoha vs ?  5 - 10 3v3 29.08.14 08:58
MFF vs yoha  8 - 10 2v2 29.08.14 08:44
yoha vs ?  1 - 10 4v4 25.08.14 11:36