Dobrykisiel


Clan: BGC Clan Leader
CurveFever profile:dobrykisiel
Member age:889.34 Days
Profile views:120
Last login:882 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

Show all

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
? vs BGC 10 - 3 2v2 22.01.17 17:04
? vs BGC 10 - 8 3v3 22.01.17 16:49
? vs BGC 10 - 0 3v3 22.01.17 16:25
BGC vs ?  0 - 10 3v3 22.01.17 16:17