Sosooo


Clan: Mys
CurveFever profile:Sosooo
Member age:2498.89 Days
Profile views:514
Last login:2022 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

Show all

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
NdEd vs Mys  1 - 10 2v2 24.01.15 21:17
Mys vs ?  7 - 10 1v1 10.01.15 20:20
Mys vs ?  9 - 11 1v1 10.01.15 19:24
? vs Mys  0 - 10 2v2 02.01.15 15:20
Mys vs DFA 10 - 3 2v2 02.01.15 00:20
DFA vs Mys  1 - 10 2v2 02.01.15 00:00
Mys vs SFX 10 - 0 3v3 01.01.15 23:29
SFX vs Mys  0 - 10 3v3 01.01.15 23:21
UnRi vs Mys  0 - 10 1v1 01.01.15 20:13
NIPL vs Mys  0 - 10 2v2 29.12.14 18:02