Lebesgue-Hunter


Clan: KFCx
CurveFever profile:Lebesgue-Hunter
Member age:2411.31 Days
Profile views:173
Last login:2397 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

This user hasn't unlocked any achievements yet.

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
GECI vs KFCx 11 - 9 1v1 04.11.13 12:47
KFCx vs OwIN 10 - 1 3v3 28.10.13 12:37
KNK vs KFCx  2 - 10 4v4 28.10.13 11:05
? vs KFCx 13 - 11 2v2 22.10.13 10:45
KFCx vs GIK 10 - 1 3v3 22.10.13 10:19
KFCx vs GIK 10 - 2 4v4 22.10.13 09:05
KFCx vs GIK 10 - 2 4v4 22.10.13 08:59