Jako Ty Mosz Kapa


Clan: ZRSL
CurveFever profile:Jako Ty Mosz Kapa
Member age:2469.11 Days
Profile views:126
Last login:2462 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

This user hasn't unlocked any achievements yet.

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
ZRSL vs Hera  8 - 10 2v2 08.10.13 20:31
ZRSL vs TCFS 10 - 5 2v2 07.10.13 12:10
ZRSL vs ? 10 - 3 2v2 07.10.13 11:59
ZRSL vs Feri 10 - 5 3v3 01.10.13 13:19