Fest Kapa


Clan: ZRSL
CurveFever profile:Fest Kapa
Member age:2477.93 Days
Profile views:144
Last login:2478 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

This user hasn't unlocked any achievements yet.

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
ZRSL vs ?  3 - 10 3v3 05.10.13 10:50
ZRSL vs Feri 10 - 5 3v3 01.10.13 13:19