CfaniaczekPro


Clan: None
CurveFever profile:CfaniaczekPro
Member age:967.02 Days
Profile views:543
Last login:322 Days
Current status: Offline


Recently unlocked achievements

Show all

Last 10 matches

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
? vs ?  6 - 10 1v1 04.12.17 20:08
? vs ?  1 - 10 2v2 27.11.17 20:37
? vs ?  3 - 10 3v3 26.11.17 19:02
? vs ?  0 - 10 1v1 13.11.17 19:22
? vs ?  1 - 10 1v1 13.11.17 19:00
? vs ?  1 - 10 2v2 13.11.17 18:54
? vs ? 10 - 5 2v2 23.12.16 18:35
? vs ?  8 - 10 2v2 23.12.16 17:49
? vs Rofl 10 - 4 3v3 11.12.16 20:00
? vs ?  4 - 10 2v2 09.12.16 19:09