Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
1v1NoneNoYes04/12/201721:04


-6 +7New
KAPI
6
-
10
Nice
CfaniaczekPro xigor2895


ClanWar information:

Room name:KAPI vs Nice KAPI's new rank:973
Play time:05:50 Nice's new rank:1145
Avg. round time:00:21 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches KAPI vs Nice

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
KAPI vs Nice  0 - 10 1v1 04.12.17 20:01
KAPI vs Nice  4 - 10 2v2 04.12.17 19:57
KAPI vs Nice  0 - 10 2v2 01.12.17 21:48

Games won

Matches won

KAPI
0
-
4
Nice

Rounds won

KAPI
10
-
40
Nice

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4