Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
1v1NoneNoYes04/12/201721:04


New+7 -6
?
6
-
10
Nice
CfaniaczekPro xigor2895


ClanWar information:

Room name:KAPI vs Nice ?'s new rank:1145
Play time:05:50 Nice's new rank:0
Avg. round time:00:21 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches ? vs Nice

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
Nice vs ? 10 - 0 1v1 04.12.17 20:01
Nice vs ? 10 - 4 2v2 04.12.17 19:57
Nice vs ? 10 - 0 2v2 01.12.17 21:48