Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
1v1CustomNoYes04/12/201721:01


New+8 -6
Nice
10
-
0
KAPI
xigor2895 szymono777


ClanWar information:

Room name:KAPI vs Nice Nice's new rank:1138
Play time:02:31 KAPI's new rank:979
Avg. round time:00:15 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches Nice vs KAPI

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
Nice vs KAPI 10 - 6 1v1 04.12.17 20:08
Nice vs KAPI 10 - 4 2v2 04.12.17 19:57
Nice vs KAPI 10 - 0 2v2 01.12.17 21:48

Games won

Matches won

Nice
4
-
0
KAPI

Rounds won

Nice
40
-
10
KAPI

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4