Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
1v1NoneYesNo25/11/201708:21


New+6 -5
XxX
10
-
3
Oki
pan tost Akyga


ClanWar information:

Room name:XxX|pan tost'.. XxX's new rank:1137
Play time:02:51 Oki's new rank:1003
Avg. round time:00:13 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches XxX vs Oki

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
XxX vs Oki 10 - 1 1v1 23.11.17 17:33

Games won

Matches won

XxX
2
-
0
Oki

Rounds won

XxX
20
-
4
Oki

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4