Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
1v1NoneYesNo13/11/201720:10


-7 +9New
KAPI
0
-
10
Crwl
CfaniaczekPro pro-men


ClanWar information:

Room name:KAPI vs Crwl KAPI's new rank:1066
Play time:02:13 Crwl's new rank:1094
Avg. round time:00:13 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches KAPI vs Crwl

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
KAPI vs Crwl  0 - 10 1v1 24.11.17 18:27
KAPI vs Crwl  1 - 10 1v1 13.11.17 19:00
KAPI vs Crwl  1 - 10 2v2 13.11.17 18:54

Games won

Matches won

KAPI
0
-
4
Crwl

Rounds won

KAPI
2
-
40
Crwl

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4