Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
1v1CustomNoYes13/11/201720:00


New+13 -10
Crwl
10
-
1
KAPI
xrzys-23 CfaniaczekPro


ClanWar information:

Room name:CRWL VS KAPI Crwl's new rank:1085
Play time:04:24 KAPI's new rank:1073
Avg. round time:00:24 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches Crwl vs KAPI

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
Crwl vs KAPI 10 - 0 1v1 24.11.17 18:27
Crwl vs KAPI 10 - 0 1v1 13.11.17 19:22
Crwl vs KAPI 10 - 1 2v2 13.11.17 18:54

Games won

Matches won

Crwl
4
-
0
KAPI

Rounds won

Crwl
40
-
2
KAPI

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4