Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
1v1NoneYesNo13/02/201716:33


New+9 +4New
Lw
10
-
0
BLAZ
riktor123 Pokemonx148


ClanWar information:

Room name:Lw vs BLAZ Lw's new rank:0
Play time:03:04 BLAZ's new rank:1026
Avg. round time:00:18 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches Lw vs BLAZ

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
BLAZ vs ?  5 - 10 1v1 13.02.17 15:43
? vs BLAZ 10 - 4 1v1 13.02.17 15:19
? vs BLAZ 10 - 2 1v1 13.02.17 15:10