Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
3v3NoneNoYes21/01/201714:09


+10 +5New
EAFC
10
-
0
BGC
Terrorkeks1999 dobrykisiel
VladyChocolady japadorszu
fifa09 poskramiacz3pietra


ClanWar information:

Room name:EAFC vs BGC EAFC's new rank:0
Play time:05:51 BGC's new rank:1005
Avg. round time:00:35 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches EAFC vs BGC

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
BGC vs ?  8 - 10 3v3 22.01.17 16:49
BGC vs ?  0 - 10 3v3 22.01.17 16:25