Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
2v2BasicYesYes09/12/201518:21


New+1 +2
AEF
4
-
10
KOLL
thorsti DieKoil
martin4sge NOWODNY2


ClanWar information:

Room name:KOLL vs AEF AEF's new rank:1010
Play time:06:22 KOLL's new rank:1530
Avg. round time:00:27 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches AEF vs KOLL

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
AEF vs KOLL  3 - 10 2v2 29.11.15 16:29
AEF vs KOLL  1 - 10 2v2 29.11.15 16:22

Games won

Matches won

AEF
0
-
3
KOLL

Rounds won

AEF
8
-
30
KOLL

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4