Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
2v2SpecialYesYes02/04/201522:56


+4 -4
KOLL
10
-
1
XYYX
progamerstefan Xxx_420quickscoper_xxX
NOWODNY2 grandin


ClanWar information:

Room name:KOLL vs XYYX KOLL's new rank:1397
Play time:04:58 XYYX's new rank:983
Avg. round time:00:27 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches KOLL vs XYYX

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
KOLL vs XYYX 10 - 0 2v2 03.04.15 23:16
KOLL vs XYYX 10 - 1 2v2 03.04.15 23:01
KOLL vs XYYX 10 - 1 2v2 02.04.15 20:45
KOLL vs XYYX 10 - 5 2v2 02.04.15 20:34
KOLL vs XYYX 10 - 1 3v3 01.04.15 21:45
KOLL vs XYYX 10 - 0 3v3 01.04.15 21:36
KOLL vs XYYX 10 - 1 3v3 01.04.15 21:27
KOLL vs XYYX 10 - 5 2v2 01.04.15 20:34
KOLL vs XYYX 10 - 1 2v2 01.04.15 20:11
KOLL vs XYYX 10 - 1 2v2 01.04.15 20:04

Games won

Matches won

KOLL
11
-
0
XYYX

Rounds won

KOLL
110
-
17
XYYX

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4