Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
2v2CustomNoYes25/02/201500:10


New+38 -18
ICU
13
-
11
EMLP
somebodyalreadyusedmynamesoimstuckwiththis kamil22423
Flyin Skittles Shady-Yo


ClanWar information:

Room name:EMLP vs ICU ICU's new rank:1081
Play time:20:07 EMLP's new rank:1232
Avg. round time:00:50 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches ICU vs EMLP

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
ICU vs EMLP  6 - 10 2v2 24.02.15 23:36
ICU vs EMLP  8 - 10 2v2 24.02.15 23:03
ICU vs EMLP  2 - 10 2v2 24.02.15 16:47

Games won

Matches won

ICU
1
-
3
EMLP

Rounds won

ICU
29
-
41
EMLP

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4