Match result


TypePowerupsScaledRankedDateTime
4v4CustomYesYes20/10/201417:35


+63 -63
Kake
10
-
3
108
Thor' Padresko
sinoox Crake
RiCZie
kokomoko Sanka_B_Goode


ClanWar information:

Room name:Kake vs 108 Kake's new rank:1214
Play time:08:26 108's new rank:1314
Avg. round time:00:38 Curve Fever matchlink:Unavailable


Other matches Kake vs 108

MatchResultTypeScaledRankedDateTime
Kake vs 108 10 - 7 2v2 08.10.14 20:17
Kake vs 108  6 - 10 2v2 08.10.14 20:07
Kake vs 108  5 - 10 2v2 08.10.14 19:51

Games won

Matches won

Kake
2
-
2
108

Rounds won

Kake
31
-
30
108

Game types

1v1
2v2
3v3
4v4